i n f o @ p i h t l a v v . e e
     
:avaleht:
:majandus:
:kasulikud lingid:
:omavalitsus:
:turismiinfo:
:üldinfo:
Omavalitsus » Õigusaktid » Valitsuse liikmed ja valla ametnikud» Volikogu liikmed » Volikogu komisjonid » Haridus ja kultuur » Sotsiaaltöö » Ehitus ja planeeringud» Vabad ametikohad »
Pihtla valla välja antud õigusaktid

Kõik õigusaktid alates 01.01.2008:

>elektrooniline dokumendiregister


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Juhuslik valik volikogu ja vallavalitsuse määrustest:


Pihtla valla rannikualade üldplaneering
Pihtla Vallavolikogu määrus nr 6
13.10.2005


Pihtla valla rannikualade üldplaneeringu kehtestamine


Pihtla Vallavolikogu, aluseks võttes planeerimisseaduse § 24 lg 4 ja Pihtla valla ehitusmääruse § 14 lg 1 p.1,

m ä ä r a b :

1. Kehtestada Pihtla valla rannikualade üldplaneering
2. Määrus jõustub pärast üldplaneeringus sisalduvate muudatuste kandmist Saare maakonna üldplaneeringusse


Rannikualade üldplaneeringu seletuskiri (pdf)Rannikualade üldplaneeringu kaart i n f o @ p i h t l a v v . e e